MEDIA

Akredytacje medialne są bezpłatne i umożliwiają wstęp do sektora MEDIA przy scenie na podstawie specjalnego identyfikatora. Istnieją dwa typy akredytacji – MEDIA [bez możliwości wykonywania zdjęć] i FOTO PASS [dla mediów wykonujących dokumentację foto].
W związku z zobowiązaniami kontraktowymi wobec artystów organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji danych oraz do udzielenia odmowy przyznania akredytacji w uzasadnionych przypadkach. Akredytacje są wydawane jedynie czynnie działającym dziennikarzom.

Zgłoszenia przyjmowane są do 18.06.2017 do godziny 00:00. O przyznaniu akredytacji będziemy informować drogą mailową. Akredytacje będą do odbioru w dniu imprezy w oznakowanym punkcie informacyjnym CUDAWIANKI 2017 ulokowanym na początku Alei Topolowej w godzinach 12.00-22.00.

POBIERZ FORMULARZ
Formularz prosimy przesłać na adres pr@cudawianki.eu

Press Kit_pdf [4,5 MB]
Press Kit_doc

Info prasowe_10.04.2017
Info prasowe_25.04.2017

Info prasowe_01.06.2017
Info prasowe_12.06.2017